Downloads


Brochure

Download hier onze brochure met uitgebreide uitleg over onze werkwijze en methoden.

Rail en Infrabrochure

Download hier onze rail en infrabrochure.

Productinformatieblad

Download hier ons productinformatieblad met uitgebreide toelichting op de URETEK-hars.

 

Handboek funderingsherstel

 

Dit handboek funderingsherstel sluit direct aan op de richtlijnen voor onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen en van funderingen op staal. In de komende decennia zal in Nederland bij vele panden de fundering moeten worden hersteld. Bij veel houten paalfunderingen is sprake van matige tot ernstige aantasting als gevolg van droogstand en/of bacteriële aantasting en/of onvoldoende draagkracht als gevolg van overmatige negatieve kleef.

400.000 gezinnen
Bij ondiep gefundeerde panden (de op staal gefundeerde panden) in veen- en kleigebieden is vaak funderingsversterking nodig vanwege onvoldoende draagkrachtige bodemlagen, uitspoeling en lekkage, grondontspanning door bouwwerkzaamheden en/of verlaging van de grondwaterstand door bemaling of droge zomers. Geschat wordt dat in totaal minstens 400.000 gezinnen geconfronteerd zullen worden met de emotionele en financiële gevolgen van de funderingsproblematiek.

In dit handboek
Niet alleen de technische aspecten komen in dit handboek aan de orde, maar ook alle andere aspecten van funderingsherstel. Dit betreft de juridische, verzekeringstechnische en financiële aspecten, maar ook de organisatorische aspecten omdat bijna altijd nauw moet worden samengewerkt met verschillende pandeigenaren. In het handboek is een stappenplan opgenomen en staan diverse afvinklijsten voor de verschillende fasen, van voorbereiding tot uitvoering van funderingsherstel. Ook wordt ingegaan op de rol die de gespecialiseerde bureaus hierbij kunnen spelen. Ten slotte bevat dit deel van het handboek informatie over de kwaliteitsborging, de benodigde vergunningen en de contracten met de uitvoerende bedrijven.

Laat hieronder uw gegevens achter en u ontvangt het handboek funderingsherstel.

    JA, ik wil ook graag de URETEK e-mail nieuwsbrief ontvangen.