Bodemonderzoek: voorwaarde voor succesvol funderingsherstel

Om tot het best mogelijke resultaat te komen is, naast een goed inzicht in de funderingsconstructie, ook informatie over de aard en samenstelling van de ondergrond van groot belang. URETEK ontvangt daarom graag bouwtekeningen en de uitkomsten van bodemonderzoek. Zo kunnen we de meest geschikte herstelprocedure bepalen.

Bodemonderzoekrapporten voor funderingsherstel
Er zijn diverse technieken om de mechanische eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zogeheten ‘statische penetrometer test’ en de ‘dynamische penetrometer test’.
Statisch wil zeggen dat de sonde (metalen buis met een punt van genormeerde afmetingen) met een continue snelheid hydraulisch de grond in wordt gedrukt. De daarbij optredende weerstand wordt gemeten en uitgezet in een grafiek, de sondeerstaat. Bij hardere bodem wordt de dynamische test toegepast.
Hierbij wordt met een gedefiniëerd gewicht en valhoogte de sonde de grond in gedreven. Het aantal slagen per 10 cm diepte worden geteld en ook uitgezet in een grafiek, de slagsondeerstaat.

Een voorbeeld van een sondeerstaat voor bodeminjectie
Deze testen geven uitsluitsel over de mechanische eigenschappen van de ondergrond. Om een goed inzicht te krijgen in de aard van de ondergrond (zand, klei, veen etc.), het vochtgehalte en de hoogte van de grondwaterspiegel zijn grondboringen noodzakelijk. Hiermee worden bodemmonsters getrokken. Een gespecialiseerd laboratorium onderzoekt daarna de monsters en bepaalt de aard en het vochtigheidsgehalte van de bodem. Voor URETEK is de beschikbaarheid van bodemrapporten vaak een voorwaarde om een ondergrondverbeteringsopdracht te aanvaarden. We werken wat betreft grondonderzoek vaak samen met gerenommeerde geomechanische ingenieursbureaus, om risico’s uit te sluiten. Want onze methode is weliswaar zeer kosten-effectief, maar niet in alle gevallen. Ook onze methode kent zijn beperkingen.

Bodemonderzoekbedrijven Nederland

Fugro GeoServices BV
www.fugro.nl

Geonius Hoogveld BV
www.geonius.nl

Hoogveld Sonderingen BV
www.sondeerbedrijf.nl

Ingenieursbureau Inpijn – Blokpoel BV
www.inpijn-blokpoel.com

Mos grondmechanica
www.mosgeo.com

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV
www.vd-straaten.nl

Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica BV
www.tjadenadvies.nl

Wiertsema & Partners – Raadgevend Ingenieurs
www.wiertsema.nl

Bodemonderzoekbedrijven België

Samsuffit Geo Service BVBA
www.samsuffit.be

Geonius Geotechniek BV
www.geonius.nl

SGS Belgium NV
www.sgs.be

INISMa
www.inisma.be