Links

Handige informatie over bouwkundige verzakkingen

Het herstel van bouwkundige verzakkingen is een complexe materie. Oorzaak en gevolg kunnen niet los van elkaar worden gezien. Maar de vraag of er sprake is van een schuldige kan wel gesteld worden. Wie is er verantwoordelijk? En hoe kan worden voorkomen dat de problematiek zich herhaalt? Waar liggen de grenzen van onze mogelijkheden? Binnen dat professionele kader werken we nauw samen met een groot aantal opdrachtgevers én andere bouwkundige dienstverleners en kenniscentra.

Hieronder vindt u een overzicht van deze partijen: