Wegen en kunstwerken

Liften van verzakte betonplaten, asfaltwegen en kunstwerken Verzakte betonplaten, verzakte asfaltwegen en verzakking van kunstwerken – zoals stootplaten van bruggen en viaducten – kunnen tot ernstige verkeershinder en gevaarlijke situaties leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast voor het verkeer verholpen worden. Voorwaarde bij asfaltwegen is dat deze… Lees meer >

Trambanen

Liften van verzakte trambanen Verzakte trambanen en spoorfunderingen kunnen tot hinder en gevaarlijke situaties leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor het liften van verzakte trambanen: zware ingrepen zoals het uitbreken of opnieuw leggen van de betonfundering… Lees meer >

Luchthavens

Liften van verzakte start- en landingsbanen Verzakte start- en landingsbanen en platforms op vliegvelden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden op luchthavens en in het ergste geval het vliegverkeer verstoren door schade aan vliegtuigen. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen dergelijke verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale… Lees meer >

Spoorwegen

Liften van verzakte spoorwegovergangen en harmelenplaten Verzakte spoorwegovergangen en verzakte betonnen overwegplaten kunnen zowel voor het trein- als het wegverkeer voor gevaarlijke situaties zorgen. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast of langdurige stremming van het treinverkeer verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor… Lees meer >