Herstel van verzakte vloeren en funderingen in de woningbouw en bij renovatie

Funderingsherstel in de woningbouw en voor woningcorporaties Of het nu gaat om de verzakte fundering van een woning, een aanbouw of bijgebouw óf om een verzakte woningvloer: URETEK zorgt snel en probleemloos voor duurzaam herstel, in de woningbouw en voor woningcorporaties. Dit doen we op drie manieren: URETEK FLOORLIFT® voor bouwbedrijven en woningcorporaties Met de… Lees meer >

Industriele bedrijfsvloeren

Vloerrenovatie: liften van verzakte betonvloeren Heeft u problemen met een verzakte vloer in uw bedrijf? URETEK herstelt verzakte en instabiele betonvloeren in magazijnen, fabriekshallen en andere industriële omgevingen. Met de URETEK FloorLift® methode brengen we de verzakte vloer snel, economisch en met minimale verstoring van uw bedrijfsprocessen weer exact op de oorspronkelijk hoogte. De voordelen… Lees meer >

MAGAZIJNVLOEREN

Liften van verzakte magazijnvloeren Het gewicht van zwaarbeladen heftrucks en magazijnvoertuigen kan tot verzakking van magazijnvloeren leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kan deze schade snel en tegen lage kosten worden hersteld. Via vloerinjecties worden verzakte of instabiele betonvloeren weer op exact de juiste hoogte gebracht. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor… Lees meer >

Preventief injecteren tegen bouwschade aan omliggende panden

Preventief injecteren tegen bouwschade aan omliggende panden Een dichtbebouwde omgeving in combinatie met een relatief slappe bodem kan tijdens bouwactiviteiten ernstige problemen opleveren. Met name het slaan en trekken van damwanden in de onmiddellijke nabijheid van bestaande bebouwing is risicovol. Dit geldt ook voor bronbemaling die de bouwput droog moet houden. Door de verlaagde grondwaterstand… Lees meer >

Wegen en kunstwerken

Liften van verzakte betonplaten, asfaltwegen en kunstwerken Verzakte betonplaten, verzakte asfaltwegen en verzakking van kunstwerken – zoals stootplaten van bruggen en viaducten – kunnen tot ernstige verkeershinder en gevaarlijke situaties leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast voor het verkeer verholpen worden. Voorwaarde bij asfaltwegen is dat deze… Lees meer >

Trambanen

Liften van verzakte trambanen Verzakte trambanen en spoorfunderingen kunnen tot hinder en gevaarlijke situaties leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor het liften van verzakte trambanen: zware ingrepen zoals het uitbreken of opnieuw leggen van de betonfundering… Lees meer >

Luchthavens

Liften van verzakte start- en landingsbanen Verzakte start- en landingsbanen en platforms op vliegvelden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden op luchthavens en in het ergste geval het vliegverkeer verstoren door schade aan vliegtuigen. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen dergelijke verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale… Lees meer >

Spoorwegen

Liften van verzakte spoorwegovergangen en harmelenplaten Verzakte spoorwegovergangen en verzakte betonnen overwegplaten kunnen zowel voor het trein- als het wegverkeer voor gevaarlijke situaties zorgen. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast of langdurige stremming van het treinverkeer verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor… Lees meer >

Kasvloeren

Herstel van verzakte betonvloeren in kassen Het verzakken van kassen en kasvloeren kan tot problemen in uw bedrijfsvoering leiden, zoals ophoping van beregenings- of bevloeiingswater op de verzakte vloerdelen. URETEK zorgt met de innovatieve FloorLift® methode voor snel herstel van de fundering door het nauwkeurig corrigeren van de verzakte vloer. Deze wordt weer zorgvuldig op… Lees meer >

Monumentale gebouwen

Vloer- en funderingsherstel in monumentale gebouwen Funderingsproblemen en verzakkingen van vloeren kunnen tot ernstige schade in een monumentaal pand leiden. Historische elementen kunnen hierbij onherstelbaar beschadigd raken. Preventieve maatregelen en tijdige aanpak van funderingsproblemen en gebouwverzakking kunnen dit voorkomen. URETEK zorgt met de innovatieve FloorLift® methode voor snel herstel van verzakte vloeren en biedt preventieve maatregelen… Lees meer >