Preventief injecteren tegen bouwschade aan omliggende panden

Een dichtbebouwde omgeving in combinatie met een relatief slappe bodem kan tijdens bouwactiviteiten ernstige problemen opleveren. Met name het slaan en trekken van damwanden in de onmiddellijke nabijheid van bestaande bebouwing is risicovol. Dit geldt ook voor bronbemaling die de bouwput droog moet houden. Door de verlaagde grondwaterstand kan de bodem inklinken waardoor omliggende funderingen verzakken. Het grootste risico treedt op bij het verwijderen van de damwanden door grondontspanning. Het is dus zaak om in zulke situaties de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

Grondstabilisatie door injectietechniek
URETEK heeft een effectieve injectietechniek ontwikkeld om dergelijke schade te voorkomen. Hierbij wordt de bedreigde gevel en fundering aan de buitenzijde voorzien van lange injectielansen. Op het moment dat de damwanden worden getrokken staat een team van URETEK gereed om tegelijkertijd de grond onder de bouwconstructie te verstevigen met onze sterk expansieve kunstharsen. Deze gaan holtevorming en het verschuiven van grondpakketten tegen.

Razendsnel en effectief
Onze expansieharsen reageren binnen seconden en zijn zeer expansief en draagkrachtig. Deze nieuwe preventietechniek bezorgt nauwelijks of geen overlast voor de omgeving. De injectiemethode voorkomt niet alleen bouwkundige maar ook economische schade, omdat de te behandelen gebouwen steeds in gebruik kunnen blijven.

Nota Bene
Indien op de locatie na het injecteren afgegraven wordt, bijvoorbeeld bij de realisatie van een parkeergarage, is het gebruik van de URETEK expansieharsen niet geschikt, omdat deze niet afgraafbaar zijn.

Meer informatie en contact over preventief injecteren voor grondstabilisatie
Gaat u bouwen in een omgeving met risicovolle ondergrond? URETEK staat klaar voor het preventief injecteren voor bodemstabilisatie. Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Vraag offerte aan