Hoe kan URETEK zo secuur werken?

URETEK kan vloeren tot op de millimeter nauwkeurig liften. Dit is te danken aan de extreem korte reactietijd van URETEK expansiehars. Door het injectieproces voortdurend te volgen met gevoelige laserapparatuur én de ruime ervaring van onze uitvoerende technici komen we tot een uiterst secuur resultaat.

Wat is de uithardingstijd van het expansiehars?

URETEK expansiehars heeft extreem korte reactietijd. Al na 15 minuten bereikt ons materiaal 90% van zijn uiteindelijke sterkte. Behandelde vloeren kunnen dus vrijwel direct weer belast worden.

Is het materiaal niet een soort PUR? Dat werkt toch nog minuten lang na?

URETEK expansiehars behoort inderdaad tot de familie polyurethaan. Maar het is niet te vergelijken met de PUR-schuimen zoals men die kent van de bouwmarkt. Onze harsen zijn speciaal ontwikkeld en gemodificeerd voor de URETEK-methoden. Elke URETEK hars heeft een unieke samenstelling.

Is er geen overlast tijdens de werkzaamheden?

Er hoeven bij de URETEK methoden geen hak- of breekwerkzaamheden plaats te vinden. Voor corrigeren van verzakte vloeren en funderingsherstel boren we slechts een klein aantal gaten met een doorsnee van maximaal 12 mm in de vloer. In sommige gevallen gaan we zelfs alleen van buitenaf te werk. Vervolgens injecteren we de krachtige expansiehars in de onderliggende bodem. Deze werkzaamheden kunnen doorgaans binnen een dag worden uitgevoerd en woningen en bedrijfsruimten kunnen normaal in gebruik blijven. De vloer kan ook vrijwel direct na de werkzaamheden weer vol belast worden. Het team van URETEK heeft ruime ervaring met deze werkzaamheden en alle medewerkers zijn getraind om netjes te werken en de ruimte schoon achter te laten.

Kan een zwevende (‘estrich’) vloer worden behandeld?

Nee. De buigsterkte van een estrich vloer is onvoldoende om de vloer egaal en gelijkmatig omhoog te drukken. De expansiekracht van onze kunstharsen zou lokale bulten veroorzaken of erger nog, de vloer zelfs kunnen breken.

Kunnen houten vloeren worden behandeld?

Nee. Hiervoor geldt hetzelfde antwoord als voor de estrich vloer. De buigsterkte van een houten vloer is onvoldoende om de vloer egaal en gelijkmatig omhoog te drukken. De expansiekracht van onze kunstharsen zou lokale bulten veroorzaken of erger nog, de vloer zelfs kunnen breken.

Kunnen onderheide vloeren of andere constructies worden behandeld?

Een vloer die ‘los’ op de palen ligt kan worden gelift. ‘Los’ wil in dit geval zeggen dat de vloer of fundatiebalk niet d.m.v. wapeningsstaal constructief met de heipaal is verbonden. Is dat wel het geval, dan is onze methode niet geschikt.

Ons huis staat op rottende houten palen. Kan URETEK een oplossing bieden?

Nee, helaas niet. Misschien heeft de Stichting Platform Fundering Nederland een antwoord op uw vragen.

We hebben een heel kostbare tegelvloer die ernstig is verzakt…

Als de tegelvloer is gelegd op een betonvloer met een minimale dikte van 8 – 10 cm dan is de kans groot dat onze URETEK FloorLift® methode uitkomst kan bieden. Onze technisch adviseurs kunnen ter plaatse beoordelen of we u kunnen helpen.

Onze asfaltvloeren golven, is daar wat aan te doen?

We hebben in de loop der jaren vele duizenden vierkante meters asfaltvloeren hersteld. Ook hier geldt de voorwaarde van voldoende buigsterkte. Om een egale, gelijkmatige ‘lifting’ van de vloer mogelijk te maken, moet de vloer sterk genoeg zijn. Onze technisch adviseurs komen de situatie graag in ogenschouw nemen.

Onze vloeren zijn permanent in gebruik. Volgepakte stellingen oefenen een grote puntbelasting uit. Is dat een probleem?

De expansiekracht van ons hars zo groot en kan afhankelijk van de weerstand bij het expanderen oplopen tot 10.000 kPa (100 bar). Puntlasten van zwaarbelaste stellingen vormen voor de URETEK methoden dan ook geen probleem.

Hoe dik moet de betonvloer zijn om een gelijkmatige ‘lifting’ te waarborgen?

De dikte van de betonvloer is belangrijker dan de aan- of afwezigheid van wapening. We hebben o.m. vloeren omhoog gedrukt die slechts 8 cm dik waren en waar kippengaas als krimpwapening was gebruikt.

Onze bodem bestaat deels uit veen. Is dat een probleem?

In principe zijn hier mogelijkheden. Belangrijk is om te weten hoe dik de onderliggende veenlaag is. Bodemonderzoek kan hierover uitsluitsel bieden. We begeleiden u daarin graag.

Wat zijn de gevolgen voor het milieu?

We hebben onze harsen uitvoerig laten onderzoeken door het befaamde Hygiene Institut uit het Duitse Gelsenkirchen. Het onderzoek richtte zich op de gevoeligheid van planten, aardwormen en bacteriën voor ons schuim. De gevolgen voor het milieu zijn minimaal. Zie ook milieuveiligheid.

Tot welke diepte kunnen funderingen en de ondergrond worden behandeld?

Met de huidige stand van onze techniek gaan we tot circa 6 meter diepte.

Ik heb een verzakte winkelvloer. We zijn zeven dagen per week geopend. Kan er ook buiten winkeltijden gewerkt worden?

Indien de omstandigheden daar om vragen, kunnen we onze werktijden aanpassen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend de werkzaamheden uitvoeren. Een van de belangrijke voordelen van URETEK methode is dat de winkelvloer niet ontruimd hoeft te worden en na de werkzaamheden meteen weer belast kan worden. Dit geldt ook voor magazijnvloeren, en vloeren in andere bedrijfsruimten.