Druksonderingen

Druksondering, of Cone Penetration Test (CPT), is één van de verschillende methodes voor het uitvoeren van Bouwgrondonderzoek. Bij druksondering wordt een kegelvormige meetkop via een stangenstelsel met gelijkmatige snelheid in de bouwgrond geperst. Via de druksonde worden de puntdruk en mantelwrijving gemeten, die in megapascal (MPa) worden aangegeven.

Wat is het doel van druksonderingen?

De druksonderingen dienen ter beoordeling van de belastbaarheid voor paalfunderingen, maar in het algemeen ook om een snel overzicht te krijgen van de bouwgrondstructuur.

Hoe worden druksonderingen uitgevoerd?

De sonderingen worden op het vasteland meestal uitgevoerd met behulp van speciaal omgebouwde vrachtwagens, die tevens zorgen voor het contragewicht voor de hydraulische injectie. Vanwege de vereiste uitrusting worden druksonderingen meestal uitgevoerd door gespecialiseerde geotechnische firma’s.

Welke kennis wordt verzameld met behulp van een druksondering?

De krachtmeting gebeurt elektrisch. Op basis van de puntdruk kunnen rechtstreekse conclusies worden getrokken met betrekking tot de dichtheid van een niet-samenhangende bodem. De wrijvingsverhouding van mantelwrijving ten opzichte van puntdruk levert informatie op over de bodemsoort (samenhangende of niet-samenhangende bodems). Verdere bodemparameters die uit de druksondering kunnen worden afgeleid zijn bijvoorbeeld de inwendige wrijvingshoek bij niet-samenhangende bodems, de verdichtingscoëfficiënt en de ongedraineerde schuifsterkte bij samenhangende bodems.

Wanneer zijn druksonderingen niet geschikt?

Druksonderingen zijn niet geschikt voor zeer vaste bodemsoorten en bodemsoorten met een grote dichtheid, kiezellagen en stenen in de bodem, die niet alleen de punt kunnen beschadigen, maar ook kunnen leiden tot onaanvaardbare verplaatsingen van het stangenstelsel.