Heikernsondering

Als heikernsondering, ook wel kleinboormethode genoemd, worden alle boormethoden aangeduid met een boorgatdiameter tussen 30 en 80 mm. Deze zijn uitsluitend geschikt voor Bouwgrondonderzoeken in zand en fijnkorrelige bodems.

Hoe werkt heikernsondering?

De monstername vindt plaats met behulp van het sleufmonstername-apparaat. Dit bestaat uit een buis met een verticale sleuf en een schoen met een scherpe snijrand aan het onderste uiteinde. Met dit apparaat worden de monsters door indrukken, slaan of heien in de bodem genomen.

Wat zijn de voordelen van een heikernsondering?

Voor “kleine” bouwprojecten zoals woningen en eenvoudige industriële gebouwen zijn heikernsonderingen momenteel de meestgebruikte onderzoeksmethode. Deze methode kan snel en zonder uitgebreid gebruik van machines worden gerealiseerd, en levert in de regel voldoende bruikbare resultaten op. Wanneer onderzoek op grotere diepten nodig is of de bouwgrond een grofkorrelige losse bodem of gesteente betreft, moeten andere boormethoden worden gekozen.

De bodemmonsters verschaft door de heikernsondering zijn geschikt voor eenvoudige bodemmechanische proeven en voor chemische onderzoeken. Heikernsonderingen vormen zodoende de standaard boormethode voor een groot deel van de eenvoudige bouwprojecten.