Verhoging (gebouw)

Wat houdt een verhoging in?

Onder een verhoging van een gebouw wordt verstaan het verhogen van belastingen op afzonderlijke elementen van de draagconstructie van een bestaand gebouw. Dit leidt tot een toename van de funderingsdruk en zodoende tot meer verzakkingen.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de geschiktheid voor gebruik (scheurvrijheid) en de bestendigheid tegen hydraulisch falen (stabiliteit) van een bouwwerk. Voor het overige zijn een ingreep in de funderingsgeometrie (verdiepen of verbreden) of een bouwgrondversteviging (URETEK-methode) resp. een combinatie van beide noodzakelijk.

Waarom zijn verhogingen een actueel thema?

Verhogingen van bestaande gebouwen kunnen in tijden van woonruimtetekort – met name van betaalbare woonruimte – zorgen voor extra woningen. In het kader van de “Duitsland-studie 2015 – Woonruimtepotentieel” van de TU Darmstadt en het ISP Pestel Institut für Systemforschung Hannover werd al eerder vastgesteld dat verhogingen een enorm potentieel aan extra woonruimte bieden. Vooral in stedelijke gebieden, waar nauwelijks bouwgrond beschikbaar is en groene zones zoals tuinen en parken behouden moeten blijven, rest slechts de optie om in de hoogte te bouwen. De voordelen van verhogingen liggen met name in het feit dat geen nieuwe grondoppervlakken nodig zijn, waardoor hiervoor ook geen kosten hoeven te worden gemaakt, aanwezige infrastructuur en verkeerszones benut kunnen worden, en energetisch geoptimaliseerde verhogingen zelfs de energie-efficiëntie van het hele huis kunnen verbeteren.