Voordat URETEK aan de slag gaat om funderingen te herstellen, wordt vaak een sondering uitgevoerd; het meten van de draagkracht van de bodem. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Matthijs Eisses van Hoogveld Sonderingen legt het uit.

“Met speciale apparatuur meten we welke bodemlagen op een locatie aanwezig zijn”, vertelt Matthijs Eisses. “Op basis daarvan geven we gericht funderingsadvies. Zo kan URETEK bepalen of de locatie geschikt is voor de URETEK-methode en of deze het gewenste resultaat zal opleveren.”

Kijken naar de weerstand
“Gaat het bijvoorbeeld om een verzakking? Dan duwen we met een zware machine een metalen pin de grond in, minimaal vijf meter onder het laagste punt van de fundering”, gaat Matthijs Eisses verder. “Deze pin registreert de weerstand in de bodem en laat zien of we te maken hebben met bijvoorbeeld lagen zand, klei, veen en leem. Ook zien we in welke conditie deze grondlagen zijn: zacht of juist hard. De resultaten brengen we per grondlaag in kaart.”

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Op goed bereikbaar terrein waar niet veel bebouwing is, duurt dit onderzoek zo’n twee uur. Matthijs Eisses: “Op plekken met meer bebouwing en op moeilijk bereikbare plaatsen werken we met een mini-rups en grondankers. Omdat we dan rekening moeten houden met ondergrondse leidingen en kabels, kost dit meer tijd: ongeveer een dag. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in sonderingen op en bij het spoor en onderzoek vanaf het water. Waar we ook metingen verrichten: elk onderzoeksrapport levert een mooie basis voor het funderingsherstelplan.”

Sondering noodzakelijk?
Wilt u weten of een sondering in uw geval noodzakelijk is? Neem gerust contact met ons op, we geven u graag advies.