Als je het gevaarte ziet en hoort hoeveel hij weegt, kun je je eigenlijk niet voorstellen dat het kan. Een scheefgezakte brekerinstallatie van 70 ton en de één meter dikke betonnen funderingsplaat eronder omhoogbrengen met expansiehars. Toch is dat wat URETEK deed bij Dura Vermeer Reststoffen in het Noord-Hollandse Vijfhuizen.

In 2013 blijkt dat de betonnen plaatfundering van de brekerinstallatie van Dura Vermeer Reststoffen aan het verzakken is. Daardoor is de installatie scheef komen te staan en begonnen onderdelen fors te slijten. Om te grote slijtage en hoge vervangingskosten te voorkomen, besluit het bedrijf dat de installatie weer recht moet worden gezet. Daarvoor zijn grofweg twee opties: de brekerinstallatie opvijzelen en vervolgens op een speciaal op maat gemaakt frame plaatsen of de betonplaat inclusief brekerinstallatie omhoogbrengen door er een krachtige expansiehars onder te injecteren. Dura Vermeer kiest voor de tweede optie en schakelt hiervoor de specialistische kennis van URETEK in.

Krachtige expansie
Door de één meter dikke betonplaat zijn injectielansen aangebracht, die tot net onder de betonplaat reiken. Via deze lansen is heel gedoseerd expansiehars onder de betonplaat van de brekerinstallatie geïnjecteerd om zo de brekerinstallatie weer omhoog te brengen. Om dit gehele proces goed te kunnen beheersen, is het ‘liftproces’ continu met gevoelige laserapparatuur gemonitord. Uiteindelijk kost het minder dan twee dagen om de brekerinstallatie weer volledig waterpas te zetten.

Steunpunten
De brekerinstallatie is gefundeerd op twee betonplaten en staat op veertien steunpunten die in de betonplaten zijn verankerd. Vooraf zijn bij al deze steunpunten metingen verricht om de exacte scheefstand vast te stellen. Hieruit bleek dat één van de twee betonplaten ongelijkmatig wegzakte, waardoor de as van de afvoerband uit het lood was komen te staan. Uiteindelijk is onder alle steunpunten expansiehars geïnjecteerd, ook bij de niet-verzakte betonplaat, om de bodem onder beide funderingsplaten weer op spanning te brengen.