Door de winkel heen lopen met hindernissen? Niet als het aan de HEMA in Ommen ligt. Door een verzakking waren vloerdelen ongelijk komen te liggen. Hierdoor kon struikelgevaar bij het winkelend publiek ontstaan. Een onwenselijke situatie waarbij de opdrachtgever op tijd voorzorgsmaatregelen wilde nemen. URETEK schoot te hulp.

De gewapende betonvloer van de Hema aan de Brugstraat in Ommen is plaatselijk verzakt. De bodem onder de fundering bestaat uit zandgrond. Hierdoor ontstaat gemakkelijk inklinking van de ondergrond. Deze verzakking is de oorzaak van ongelijke vloerdelen ter hoogte van de aansluitende fundatiebalken.

Gebarsten winkelvloer
De gevolgen hiervan zijn merkbaar bij de winkelvloer. Deze vertoont scheuren en ongelijke vloerdelen. Dit kan gevaarlijk zijn voor de winkelbezoekers. Op termijn zou deze schade alleen nog maar toenemen. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren dat tegelijkertijd voor zo min mogelijk winkelsluiting zou zorgen.

Oplossing
URETEK maakte een plan van aanpak voor de situatie. Er werd besloten om de betonvloer langs de fundatiebalk te ondervullen en te liften via de URETEK FloorLift® methode. Dit werd aangevuld met extra injecties op circa één meter minus vloerniveau. Hierdoor herstellen we het draagvermogen van de vloer. Het ging hier om een te behandelen oppervlak van circa 68 m² met een maximale zakking van 22 millimeter.

Onzichtbare herstelmethoden
Traditionele oplossingen leveren overlast op omdat vloeren moeten worden opengebroken of omdat panden niet betreedbaar zijn. Dit is funest voor een winkel als HEMA. Om de overlast te beperken werden de werkzaamheden in de vroege maandagmorgen gepland. Zo is 80% van de boorwerkzaamheden al uitgevoerd vóór de winkelopening. Tijdens het herstel zijn de injecties zoveel mogelijk onder de winkelstellingen geplaatst. Zo wordt eventuele zichtbare schade voorkomen. De vloer is door URETEK in opdracht van Bouwbedrijf Welleweerd uit Rheeze binnen één werkdag volledig hersteld. Bezoekers van de HEMA kunnen weer zorgeloos winkelen.

Wilt u meer informatie over wat wij voor uw bedrijfsvloer kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.