URETEK blikt terug op het herstel van een brug over het Indiekkanaal vlakbij de Duitse havenstad Brake. De brug met het bouwjaar 1971 was sinds de bouw alleen maar verzakt. De oplossingen waren tot aan 2004 cosmetisch, totdat URETEK ten tonele verscheen.

Een brug wordt op beide oevers ondersteund door een op een draagkrachtige gefundeerde oplegging. Dit noemen we een bruggenhoofd. De brugopritten daarentegen rusten meestal op een net onder het maaiveld gelegen grondlaag. Deze niet gelijkwaardige wijze van funderen zorgt voor verzakkingen van de brugopritten.

Indiekbrucke
Zo ook bij de Indiekbrucke bij Brake in Duitsland. De door slappe veenlagen ondersteunde opritten waren ernstig verzakt. In plaats van het probleem bij de wortel aan te pakken, werd gekozen voor een ‘cosmetische’ oplossing: het aanbrengen van steeds nieuwe lagen asfaltbeton. Het probleem werd hierdoor van kwaad tot erger: de aanloop naar de brug werd zwaarder en zwaarder. De bodem moest op het laatst een gewicht van 80 cm asfaltbeton dragen.

Vicieuze cirkel doorbreken
De ‘oplossing’ van steeds meer asfalt en steeds grotere verzakkingen moest worden doorbroken. Er werd advies ingewonnen van Dr. Ing. Helge Bayer, expert op het gebied van wegenbouw. Op zijn advies werd in 2004 de omgekeerde weg bewandeld. De brugopritten werden van hun dikke asfaltlagen ontdaan en de hoogte verschillen met het bruggenhoofd opgeheven met de URETEK’s FloorLift® methode.

Anno 2015
Onze Duitse collega’s waren in 2004 snel klaar en het verkeer werd tijdens onze werkzaamheden amper gehinderd. Anno 2015, 11 jaar na dato, heeft de door ons aangebrachte verhoging van het wegdek alle vrachtverkeer heeft weten te trotseren. De dagelijkse belasting is groot, maar ons materiaal geeft geen krimp, zo blijkt uit onderzoek.
Wij hadden niet anders verwacht.

bruggen-bouwen-tien-jaar-later