Door problemen in de bodem zijn de gewapende betonnen vloerdelen van het pand van Samlex Europe B.V in Zaandam plaatselijk verzakt. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in producten voor energieconversie, kon de hulp van URETEK dan ook goed gebruiken bij het opsporen en aanpakken van de oorzaak van de verzakking. 

Bodeminklinking
Wat wij van URETEK het meeste aantreffen als oorzaak van verzakkingen van funderingen is inklinking van de ondergrond. Deze inklinking kan op zichzelf weer diverse oorzaken hebben. Denk aan lekkages uit ondergrondse buizen waardoor grond en funderingsmateriaal verzadigd raken. Dit kan ook gebeuren door een wisselend grondwaterpeil of uitgraving door een verbouwing in de buurt. Dit verlaagt de weerstand van de bodem. Ook ongelijke aanlegdieptes van de fundering of toegenomen trillingen (door vrachtverkeer bijvoorbeeld) in de grond kunnen oorzaken zijn van inklinking.

Beschadiging van het pand
In het geval van Samlex B.V. is de bodeminklinking ontstaan door een fluctuerende grondwaterspiegel in combinatie met de zettingsgevoelige ondergrond. De verzakking zorgde in dit geval voor aanzienlijke niveauverschillen van de vloer door het hele pand. Zowel kantoorgedeeltes als magazijnen zijn beschadigd. Ook zijn er flinke scheuren zichtbaar in sommige muren. Kortom, een zeer onwenselijke situatie voor het hele bedrijf.

Verzakking aanpakken met de Floorlift® methode
Om verdere schade in de toekomst te voorkomen was het zaak om dit probleem zo snel mogelijk bij de kern aan te pakken. URETEK werd ingeschakeld om de vloeren weer zo vlak als mogelijk te krijgen, ondanks de grote niveauverschillen. Door middel van de Floorlift® methode is het totaal te behandelen oppervlak van 235 m² aangepakt. Middels boringen werd vastgesteld hoe de vloeropbouw in elkaar zit. Meting met een laser stelde vast dat de gemiddelde zakking 30 millimeter bedroeg. Uiteindelijk is het oppervlak op diverse plaatsen omhoog gebracht door het injecteren van onze krachtige expansiehars.

Onze klant is zeer tevreden over het herstel. Achteraf gezien had hij dat al 4 jaar eerder willen doen, maar hij durfde niet goed door te pakken. Wij zijn blij dat we ergere schade hebben kunnen voorkomen!

Wilt u schade door verzakking niet zo ver laten komen?
Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op voor meer informatie.