Ondergrond versterken bij verzakkingen

De URETEK DeepInjection® methode is speciaal ontwikkeld voor het herstel en versterken van verzakte funderingen van woningen, gebouwen en andere ‘op staal’ gefundeerde bouwwerken. Via doelgerichte bodeminjecties wordt direct onder de verzakte fundering een speciaal ontwikkelde twee-componenten expansiehars aangebracht. Dit gemengde product expandeert met grote kracht en verdicht en versterkt de fundatieondergrond. Zo herstelt de draagkracht van de bodem onder de verzakte fundering. Door de injecties wordt de ondergrond van de fundering versterkt en wordt verdere verzakking van de fundering voorkomen. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk de verzakte fundering weer op te liften en daarmee de scheurvorming in muren te reduceren. Dit is afhankelijk van de bouwconstructie.

Funderingsherstel en verbetering van de ondergrond in drie stappen
Het proces om verzakte funderingen te herstellen en indien mogelijk weer terug in de oorspronkelijke positie te brengen, gebeurt volgens een unieke drie-staps methode:

Uretek Deepinjection methode

Funderingsherstel

De 3 stappen van het injectieproces voor funderingsherstel:

Stap 1 – Boren langs de funderingsvoet
Met een handboormachine worden in de grond aan de buitenzijde van het pand gaten van ø16 mm geboord. De gaten worden vlak naast de gevel geboord op een onderlinge afstand van 50 tot 70 cm.

Stap 2 – Injectielans plaatsen en injecteren fundering
In de boorgaten worden injectielansen aangebracht tot in de draagkrachtige laag of het gebied dat verstevigd dient te worden. Vervolgens wordt onder de verzakte fundering een speciaal ontwikkelde expansiehars in vloeibare vorm in de ondergrond geïnjecteerd. Door de injectielansen langzaam terug te trekken wordt de expansiehars op verschillende dieptes in de funderingsondergrond aangebracht.

Stap 3 – Fundering versterken
Het expansiehars reageert vrijwel direct in de ondergrond en expandeert met grote kracht. Het volume neemt zo sterk toe dat de aanwezige grond wordt verdrongen en verdicht. Hierdoor wordt de bodem rondom de injectiepunten opgetild, inclusief de aanwezige fundering. Zo wordt de ondergrond van de verzakte fundering versterkt en op druk gebracht. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk hoogtecorrecties uit te voeren om de verzakte fundering weer op het oorspronkelijke niveau te brengen. Dit is afhankelijk van de bouwconstructie, de soort ondergrond en de situatie ter plaatse. Door continue lasercontrole zijn hoogtecorrecties tot op de millimeter nauwkeurig te sturen.

Voordelen URETEK DeepInjection® methode

Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Hierdoor blijft de overlast beperkt en kunnen bedrijven en woningen gewoon in gebruik blijven. Vloeren hoeven niet te worden verwijderd en hak- of breekwerkzaamheden zijn niet nodig. Het funderingsherstel neemt daardoor slechts één of enkele dagen in beslag.

Toepassingsgebieden van de injectiemethode
De URETEK DeepInjection® methode is speciaal ontwikkeld en geschikt voor het verhelpen van verzakking van:

  • woningfundamenten
  • aanbouwen en bijgebouwde constructies
  • op staal gefundeerde bouwconstructies in de woning- en utiliteitsbouw
  • industriële toepassingen zoals verzakte fundamenten van machines
  • infrastructurele toepassingen zoals verzakking van kraanbanen, spoorwegen en kunstwerken

De maximale werkdiepte van de URETEK DeepInjection® methode is 6 meter.
URETEK DeepInjection® is niet geschikt voor onderheide gebouwen.

© 2024 URETEK BENELUX BV   |  Privacyverklaring   |  Cookiestatement   |  Begrippenlijst   |  Cookies beheren