Technische mogelijkheden van injecteren met expansieharsen

De toepasbaarheid van onze injectietechnieken hangt nauw samen met de aard en samenstelling van de betreffende bodem, met name bij funderingen. Naar ons huidige inzicht en stand van de techniek zijn er de volgende beperkingen:

  • Funderingsherstel onderheide vloeren en woningen
    Betonvloeren en funderingen die onderheid zijn (op palen staan) kunnen niet met onze injectietechnieken worden behandeld.
  • Funderingsherstel bij aaneengesloten bodemlagen van klei en veen
    Verzakkingen van betonvloeren en funderingsplaten bij bovengenoemde bodemtypen kunnen goed behandeld worden met onze FloorLift® methode. Gemetselde en betonnen strookfunderingen kunnen met onze standaard injectietechniek (DeepInjection® methode) niet of niet goed behandeld worden indien de ondergrond voor een groot deel bestaat uit alleen (slappe) klei en/of veen. Speciaal voor dit soort situaties hebben wij de PowerPile® methode ontwikkeld. Met deze injectietechniek kunnen tot een diepte van 8,5 m slappe klei- en veenlagen worden gestabiliseerd.

Injectiediepte
Met onze huidige injectietechnieken kunnen wij dieptes bereiken tot 8,5 m (PowerPile® methode) en 6,0 m (DeepInjection® methode). Zijn de probleemzones dieper gelegen, dan moet voor een andere oplossing worden gekozen.

Netwerk funderingsexperts
Onze jarenlange specialistische ervaring heeft geresulteerd in een uitgebreid netwerk van funderingsprofessionals, zodat we meestal kunnen doorverwijzen wanneer we op vloer- of funderingsproblemen stuiten die niet tot onze competentie behoren.

Funderingsproblemen?
Uiteraard staan wij u graag te woord over de mogelijkheden van onze injectiemethoden. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw probleem voor te leggen.

© 2024 URETEK BENELUX BV   |  Privacyverklaring   |  Cookiestatement   |  Begrippenlijst   |  Cookies beheren