Uitbreiden van het huis, gebruik woonruimtepotentie

Het toevoegen van een verdieping aan bestaande gebouwen biedt een enorm potentieel voor extra woonruimte, zeker in tijden van woningnood. Afhankelijk van het type constructie en maatvoering van de bestaande fundering is er echter behoefte aan versteviging van de fundering.

Lees meer >

Herstel van verzakte vloeren en funderingen in de woningbouw en bij renovatie

Funderingsherstel in de woningbouw en voor woningcorporaties Of het nu gaat om de verzakte fundering van een woning, een aanbouw of bijgebouw óf om een verzakte woningvloer: URETEK zorgt snel en probleemloos voor duurzaam herstel, in de woningbouw en voor woningcorporaties. Dit doen we op drie manieren: URETEK FLOORLIFT® voor bouwbedrijven en woningcorporaties Met de… Lees meer >

Industriele bedrijfsvloeren

Vloerrenovatie: liften van verzakte betonvloeren Heeft u problemen met een verzakte vloer in uw bedrijf? URETEK herstelt verzakte en instabiele betonvloeren in magazijnen, fabriekshallen en andere industriële omgevingen. Met de URETEK FloorLift® methode brengen we de verzakte vloer snel, economisch en met minimale verstoring van uw bedrijfsprocessen weer exact op de oorspronkelijk hoogte. De voordelen… Lees meer >

MAGAZIJNVLOEREN

Liften van verzakte magazijnvloeren Het gewicht van zwaarbeladen heftrucks en magazijnvoertuigen kan tot verzakking van magazijnvloeren leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kan deze schade snel en tegen lage kosten worden hersteld. Via vloerinjecties worden verzakte of instabiele betonvloeren weer op exact de juiste hoogte gebracht. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor… Lees meer >

Monumentale panden

Vloer- en funderingsherstel bij monumentale panden Bewoont u een monumentaal pand en heeft u problemen met scheuren in de muren? De oorzaak ligt vrijwel altijd in de slappe bodemlagen en soms ook in combinatie met een slechte fundering. Veel monumentale panden zijn gebouwd op een niet-onderheide (gemetselde) fundering. Wanneer hier problemen in de ondergrond ontstaan,… Lees meer >

Aanbouwen en bijgebouwde constructies

Herstel van verzakte vloer en fundering van aanbouwen  Wanneer u te maken heeft met een verzakking van een aanbouw – zoals een serre, bijkeuken of garage – kunnen wij dit probleemloos herstellen met onze speciale injectiemethoden. We onderscheiden hierbij twee soorten verzakkingen van een fundering: Liften van verzakte aanbouw gefundeerd op een betonplaat Wanneer uw… Lees meer >

Woning- en gebouwfundamenten

Herstel van verzakte fundering Wanneer uw woning te maken heeft met een verzakte fundering, biedt URETEK uitkomst met de gepatenteerde URETEK DeepInjection® methode of de URETEK PowerPile® methode. Hiermee stabiliseren en herstellen we de verzakking en staat uw huis straks weer recht. Snel, betaalbaar en met minimale overlast. Funderingsherstel zonder overlast Met URETEK DeepInjection® methode versterken… Lees meer >

Kaspaden

Effectief herstel van verzakte kaspaden Het verzakken van kaspaden kan problemen veroorzaken tijdens het gebruik van interne transportmiddelen, met name het automatische transport. URETEK zorgt met de innovatieve FloorLift® methode voor snel herstel van de fundering door het nauwkeurig corrigeren van de verzakte betonplaten in de kaspaden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing… Lees meer >

Preventief injecteren tegen bouwschade aan omliggende panden

Preventief injecteren tegen bouwschade aan omliggende panden Een dichtbebouwde omgeving in combinatie met een relatief slappe bodem kan tijdens bouwactiviteiten ernstige problemen opleveren. Met name het slaan en trekken van damwanden in de onmiddellijke nabijheid van bestaande bebouwing is risicovol. Dit geldt ook voor bronbemaling die de bouwput droog moet houden. Door de verlaagde grondwaterstand… Lees meer >

Wegen en kunstwerken

Liften van verzakte betonplaten, asfaltwegen en kunstwerken Verzakte betonplaten, verzakte asfaltwegen en verzakking van kunstwerken – zoals stootplaten van bruggen en viaducten – kunnen tot ernstige verkeershinder en gevaarlijke situaties leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast voor het verkeer verholpen worden. Voorwaarde bij asfaltwegen is dat deze… Lees meer >

Trambanen

Liften van verzakte trambanen Verzakte trambanen en spoorfunderingen kunnen tot hinder en gevaarlijke situaties leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor het liften van verzakte trambanen: zware ingrepen zoals het uitbreken of opnieuw leggen van de betonfundering… Lees meer >

Luchthavens

Liften van verzakte start- en landingsbanen Verzakte start- en landingsbanen en platforms op vliegvelden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden op luchthavens en in het ergste geval het vliegverkeer verstoren door schade aan vliegtuigen. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen dergelijke verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale… Lees meer >

Spoorwegen

Liften van verzakte spoorwegovergangen en harmelenplaten Verzakte spoorwegovergangen en verzakte betonnen overwegplaten kunnen zowel voor het trein- als het wegverkeer voor gevaarlijke situaties zorgen. Met de URETEK FloorLift® methode kunnen deze verzakkingen snel, economisch en zonder ernstige overlast of langdurige stremming van het treinverkeer verholpen worden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor… Lees meer >

Kasvloeren

Herstel van verzakte betonvloeren in kassen Het verzakken van kassen en kasvloeren kan tot problemen in uw bedrijfsvoering leiden, zoals ophoping van beregenings- of bevloeiingswater op de verzakte vloerdelen. URETEK zorgt met de innovatieve FloorLift® methode voor snel herstel van de fundering door het nauwkeurig corrigeren van de verzakte vloer. Deze wordt weer zorgvuldig op… Lees meer >

Monumentale gebouwen

Vloer- en funderingsherstel in monumentale gebouwen Funderingsproblemen en verzakkingen van vloeren kunnen tot ernstige schade in een monumentaal pand leiden. Historische elementen kunnen hierbij onherstelbaar beschadigd raken. Preventieve maatregelen en tijdige aanpak van funderingsproblemen en gebouwverzakking kunnen dit voorkomen. URETEK zorgt met de innovatieve FloorLift® methode voor snel herstel van verzakte vloeren en biedt preventieve maatregelen… Lees meer >

Openbare gebouwen

Vloer- en funderingsherstel in openbare gebouwen Verzakking van vloeren in een openbaar gebouw kan tot ernstige problemen en onaanvaardbaar gevaar leiden voor medewerkers en bezoekers. Tijdelijke sluiting van het verzakte gebouw leidt tot verstoring van de werkzaamheden en de dienstverlening. URETEK biedt met de FloorLift® methode een innovatieve oplossing voor snel herstel van de verzakte… Lees meer >

Bedrijfspanden en kantoren

Herstel van verzakte vloeren in bedrijfspanden en kantoren Verzakking van vloeren en funderingen in bedrijfspanden en kantoren kan tot ernstige problemen leiden. Naast ontsierende scheuren in muren en gevels kan hinder en gevaar ontstaan voor medewerkers en bezoekers. Tijdelijke sluiting zal verlies van inkomsten en verstoring van de handel veroorzaken. URETEK biedt met de FloorLift® methode… Lees meer >

Supermarkten en winkelcentra

Liften van verzakte vloeren in supermarkten en winkelcentra Een verzakte winkelvloer zorgt voor veel overlast voor uw bedrijfsvoering en uw klanten ervaren hinder. URETEK zorgt met de innovatieve FloorLift® methode voor snel herstel van de verzakte vloeren, zonder veel overlast voor het winkelende publiek. Uw winkel kan dan ook gewoon open blijven. De URETEK FloorLift® methode… Lees meer >

Dockshelters

Vloer liften bij verzakte betonplaten in dockshelters Vrachtwagens met zware lading kunnen verzakking van betonvloeren en betonplaten in uw dockshelters veroorzaken. Beladen en uitladen van de wagens wordt hierdoor bemoeilijkt. Met de URETEK FloorLift® methode zijn dit soort problemen snel en tegen lage kosten te herstellen.  De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing voor het… Lees meer >

Kraanbanen

Liften van betonvloer bij verzakte kraanbanen en spoorrails Het gewicht van kranen en spoorwagons kan tot ernstige verzakking van fundamenten onder kraanbanen en harmelenplaten leiden. Met de URETEK FloorLift® methode kan deze schade snel en tegen lage kosten worden hersteld. Deze injectietechniek van URETEK is de ideale oplossing voor het liften van betonvloeren bij verzakkingen…. Lees meer >

Machinefundamenten

Verzakking van machinefundamenten door verzakte betonvloer Een verzakte betonvloer kan al snel leiden tot verzakking en instabiliteit van machinefundamenten en andere betonfunderingen. Onder het gewicht van machines en trillingen tijdens de productie kan de ondergrond inklinken en de fundering wegzakken waardoor de machine scheef komt te staan. Met alle mogelijke schade van dien. Met de… Lees meer >

Bewegende voegen en dilataties

Vloerreparatie bij hoogteverschillen door verzakking Binnen industriële omgevingen ontstaan vaak problemen bij voegen en dilataties tussen verschillende vloerdelen. Door de zware, dagelijkse belasting op de vloeren kan de bedrijfsvloer verzakken of instabiel worden. Er ontstaan dan hoogteverschillen en drempelvorming tussen aansluitende vloerdelen en bij overgangen. Met de URETEK FloorLift® methode zijn verzakte vloeren snel, met minimale… Lees meer >

Kaspaden

Effectief herstel van verzakte kaspaden Het verzakken van kaspaden kan problemen veroorzaken tijdens het gebruik van interne transportmiddelen, met name het automatische transport. URETEK zorgt met de innovatieve FloorLift® methode voor snel herstel van de fundering door het nauwkeurig corrigeren van de verzakte betonplaten in de kaspaden. De URETEK FloorLift® methode is de ideale oplossing… Lees meer >

Woningvloeren

Verzakte vloer herstellen door bodeminjectie Wanneer u in uw woning of bijgebouwen problemen heeft met een verzakte of scheefliggende vloer, biedt URETEK uitkomst. Met onze innovatieve FloorLift® methode brengen wij uw verzakte vloer weer probleemloos op het oorspronkelijke niveau. Deze techniek is snel, eenvoudig en leidt tot minimale overlast. FloorLift® methode Het liften van kostbare... Lees meer >

Vloerliften

Vloerliften voor het herstel van verzakte vloeren in woningen Verzakking van betonvloeren in woningen vormt een groot probleem. Naast het woongenot beïnvloedt het ook de waarde van de woning en het herstel was tot voor kort vaak een kostbare en ingrijpende zaak. URETEK is gespecialiseerd in reparatie van verzakte betonvloeren in woningen en aanbouwen. Met onze… Lees meer >